Exercicis de repàs per a la recuperació de la primera avaluació de matemàtiques de 2n de batxillerat.