Matèria de modalitat obligada del batxillerat d'Humanitats i Ciències Socials.