Projecte d'art del departament de Ciències Socials. 

Projecte d'art dels segles XiX i XX.

Projecte en el qual els alumnes hauran de familiaritzar-se, estudiar, sistematitzar les dades sobre els corrents i els artistes principals del segles XiX, i XX. També volem fomentar la creativitat i el treball sobre arts plàstiques.