Matèria optativa anual de 1r de batxillerat associada a l'itinerari d'Humanitats i ciències socials.