El projecte de recerca està constituït per un conjunt d’activitats de descoberta i recerca realitzades per l’alumnat entorn d’un tema escollit a partir de diverses propostes del professorat i sota el guiatge d’aquest. Al llarg del projecte, l’alumne o alumna ha de mostrar capacitat d’autonomia i iniciativa en l’organització del seu treball individual, i també de responsabilitat, cooperació i col·laboració en el desenvolupament de projectes en comú.


 
    
Projecte d'art del departament de Ciències Socials. 
Projecte d'art dels segles XiX i XX.

Projecte en el qual els alumnes hauran de familiaritzar-se, estudiar, sistematitzar les dades sobre els corrents i els artistes principals del segles XiX, i XX. També volem fomentar la creativitat i el treball sobre arts plàstiques.